Pomyślne rozpoczęcie testu biegłości w języku arabskim zazwyczaj obejmuje osoby pełniące następujące funkcje:

Koordynator ds. testów pełni rolę głównego punktu kontaktowego i ogólnego koordynatora testów. Obowiązki obejmują:

Przedstawiciel ds. technologii zapewnia, że komputery używane do testowania spełniają wymagania techniczne i posiadają niezbędne narzędzia do testowania. Zakres obowiązków obejmuje:

Instrukcje konfiguracji

Podczas konfigurowania grup testowych sugerujemy tworzenie grup w oparciu o sposób grupowania wyników. Avant utworzy kod testu dla każdej grupy. Na przykład wszyscy zdający test z języka arabskiego w klasie 4 mogą znaleźć się w jednej grupie testowej. Jeśli jednak w Twojej szkole jest wiele klas zdających test w roku 4 z wieloma instruktorami i chcesz zachować oddzielne wyniki, sugerujemy utworzenie jednej grupy testowej dla każdej klasy zdających test w roku 4 na instruktora. Nie jest konieczne podawanie imion i nazwisk uczestników testu w formularzu konfiguracji. Gdy uczestnicy testu zalogują się, aby wziąć udział w teście na stronie app.avantassessment.com/, wprowadzą kod testowy i hasło (dostarczone przez Avant) oraz unikalną nazwę logowania (nie dostarczoną przez Avant). Na następnym ekranie uczestnik testu zostanie poproszony o wprowadzenie swojego imienia i nazwiska.

Nazwa logowania może odnosić się do dowolnego identyfikatora uczestnika testu używanego przez szkołę. Każdy uczestnik testu musi mieć unikalną nazwę logowania, aby zalogować się do testu biegłości arabskiej. Ponadto uczestnik testu będzie musiał zapamiętać swoją nazwę logowania, aby wznowić test "W TRAKCIE". Informacje te można znaleźć w Przewodniku Proctoringu.

Jeśli szkoła nie posiada unikalnych numerów identyfikacyjnych uczniów dla uczestników testu, wystarczy imię i nazwisko uczestnika testu, o ile w jednej grupie testowej nie ma osób o dokładnie takich samych imionach i nazwiskach.

  • Zapewnienie dokumentacji dla koordynatorów testów biegłości w języku arabskim, przedstawicieli ds. technologii oraz nauczycieli/profesorów.
  • Zapewnienie e-mailowego i telefonicznego wsparcia koordynatorom testów, przedstawicielom ds. technologii, nauczycielom i inspektorom.
Aktualizacja: