Koordynator testów służy jako główny punkt kontaktowy i ogólny koordynator testów. Obowiązki obejmują:

Krok 1: Wypełnienie formularza konfiguracji (określenie grup testowych i poziomu dostępu)
Krok2: Otrzymanie loginów
Krok 3: Ukończ etapy przygotowania do testu

Krok 1. Wypełnienie formularza konfiguracji (określenie grup testowych i poziomu dostępu)

Przed rozpoczęciem testów koordynatorzy testów będą współpracować z przedstawicielami Avant w celu ustalenia harmonogramu testów, określenia grup testowych, poziomów dostępu i wypełnienia formularza konfiguracji.

Dostępne są dwa warianty logowania do wyników, z różnymi poziomami dostępu dla każdego z nich.

Krok 2. Odbieranie loginów

Strona Avant PLACE Proctor/Results Login może być używana do:

  • Raporty dostępu 
  • Filtrowanie i wyszukiwanie instancji testowych
  • Wyświetl instancje testu i wyniki uczestników testu
  • Monitorowanie postępów w testach
  • Monitorowanie punktacji
  • Pobierz raporty indywidualne i podsumowanie wyników

Krok 3. Ukończ etapy przygotowania do testu

1. Przejrzyj informacje dostępne na tych stronach:

2. Dostarczanie informacji uczestnikom testu:

3. Zapewnienie wsparcia lub zorganizowanie wsparcia dla uczestników testu w następujących kwestiach:

Aktualizacja: