Przykładowe testy przedstawiają rodzaje pytań, które można napotkać na każdym poziomie biegłości oraz niektóre funkcje bezpieczeństwa testu na żywo. NIE otrzymasz wyniku ani nie doświadczysz technologii adaptacyjnej komputera, tak jak podczas testu na żywo.

STAMP 2S (pisanie i mówienie)

Test biegłości językowej obejmujący 2 umiejętności (pisanie i mówienie).

Przykładowe testy przedstawiają rodzaje pytań, które można napotkać na każdym poziomie biegłości oraz niektóre funkcje bezpieczeństwa testu na żywo. NIE otrzymasz wyniku ani nie doświadczysz technologii adaptacyjnej komputera, tak jak podczas testu na żywo.

Przed sekcją Pisanie należy ukończyć sekcję Samoocena Czytanie. Sekcja Self-Evaluation Listening musi zostać ukończona przed sekcją Speaking.

STAMP dla CEFR

4-umiejętnościowa ocena językowa zgodna z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Przykładowe testy przedstawiają rodzaje pytań, które można napotkać na każdym poziomie biegłości oraz niektóre funkcje bezpieczeństwa testu na żywo. NIE otrzymasz wyniku ani nie doświadczysz technologii adaptacyjnej komputera, tak jak podczas testu na żywo.

Aktualizacja: