Szkoły publiczne w Mesa

Szkoły publiczne Mesa

Mesa, Arizona

Testy wstępne, testy końcowe i umożliwienie uczniom zdobycia punktów w ramach okręgowego programu nauczania języków obcych to cele, które ocena Avant STAMP osiąga w szkołach publicznych Mesa w Mesa w Arizonie. Biegłość w języku chińskim, francuskim i hiszpańskim jest oceniana poprzez administrację przed i po, przy użyciu zarówno Avant STAMP 4S, jak i Avant STAMP 4Se. W oparciu o poziom biegłości ucznia Avant STAMP w ocenie końcowej, uczniowie gimnazjum mogą uzyskać zaliczenie na poczet świadectwa ukończenia szkoły średniej.