Ryan Theodoriches

Ryan Theodoriches

Kierownik ds. języków światowych, Evergreen Public Schools, Vancouver, WA

Jesienią 2015 r. mój okręg po raz pierwszy przeprowadził test Avant STAMP 4S dla uczniów szkół średnich na poziomach 1-3 w celu określenia ich biegłości językowej w zakresie hiszpańskiego, chińskiego, francuskiego lub niemieckiego. Pierwsza runda testów przebiegła bardzo sprawnie. Skuteczne szkolenie i doskonałe wsparcie sprzedaży pomogły nauczycielom odnieść sukces we wdrażaniu Avant STAMP 4S.

Sposób, w jaki Avant STAMP raportuje zebrane dane i indywidualne wyniki, pomaga informować nauczycieli o praktyce. Możliwość wdrożenia STAMP w różnych okresach w ciągu roku szkolnego pozwoliła uczniom zobaczyć ich rozwój, co było dla nich motywujące.

Avant STAMP 4S jest używany, aby dać uczniom, którzy znają język inny niż angielski, możliwość zdobycia do czterech punktów w szkole średniej poprzez wykazanie się biegłością w uznawanej w całym kraju ocenie. Korzystamy również z witryny STAMP 4s, aby określić, którzy uczniowie kończący szkołę kwalifikują się do otrzymania pieczęci dwujęzyczności na dyplomie i transkrypcji.