Schemat projektu testu

Schemat projektu testu pokazuje etapy oceny, przez które przechodzi uczeń, aby określić swój poziom językowy. Test rozpoczyna się od zestawu pytań demograficznych, po których następuje sekcja leksykalna (słownictwo).

W tym momencie uczeń albo opuści test, albo z wystarczająco wysokim wynikiem przejdzie do sekcji dyktowania, tłumaczenia, uzupełniania zdań i koniugacji czasowników.

W tym momencie uczeń albo opuści test, albo, z wystarczająco wysokim wynikiem, przejdzie do dwóch ostatnich sekcji: Mówienie i Pisanie.

Aktualizacja: