Avant ADVANCE

Narzędzie szkoleniowe online, które zwiększa zdolność nauczycieli do dokładnego oceniania odpowiedzi pisemnych uczniów i internalizacji wytycznych ACTFL dotyczących biegłości.

Avant MORE Nauka

Wirtualne i osobiste warsztaty, webinaria i sesje coachingowe prowadzone przez doświadczonych nauczycieli języków świata i dwóch języków.

Aktualizacja: