以下是不同水平的写作范例。这些范例由真正的语言学习者撰写,可能包含错误。请参阅本页底部的 "写作部分提示"。

亚美尼亚语水平测试和资源

写作实例

第 1 级:新手-低级

在这个水平上,我能够创造出没有延伸意义的单个单词。

我可以分享一些简单的词汇,这些词汇与提示/任务/情境有关,但我往往很难将这些词汇联系起来以创造意义。

本级无范例。

2 级:初级-中级

在这个级别,我开始发展通过语法连接单词来创造意义的能力。

具体来说,我可以将一些基本的主语和动词或动词和宾语联系起来,但我在做这些事情时可能会不连贯。

我的词汇量往往仅限于新手水平的话题,这些话题都是我在日常生活中遇到的,或者是我最近才学会的。

本级无范例。

3 级:初高中

在这个水平上,我可以用最基本的语法控制和准确性造出简单的句子。

我在回答问题时经常会出错,但同时我又能很好地控制刚学过或研究过的语言的一些非常简单的结构和功能。

在新手阶段,当我尝试造简单的句子时,错误是意料之中的。一般来说,我能够造出的句子都是非常基本和简单的,即使有,也很少添加细节。

本级无范例。

4 级: | 中低级

在这个水平上,我能造出简单的句子,并增加一些细节;这样的句子有助于创造多样性。

在中低级阶段,通过使用介词短语、助动词用法以及一些副词和各种形容词来加强简单句的表达。

我一般都能造出独立的句子(观点),这些句子可以随意移动,而不会影响答题的整体意思。我的回答中仍有一些错误,但我能很好地控制较基本的句子。我对使用不同的结构和扩大词汇量更有信心了,在回答问题时也更敢于冒险了。

Ամեն օր շատ ճամեր լավ չի երեխաների համար։ Լավ չի իրանց համար վօրօհետեվ իրանց աչկերը կթուլանան։ Շատ մարտիք ասում են, որ վիդեր խաղալու հետ վատ բաներ կանեն ամեն օր։ Բայց կխաղան և կմաշեն իրանց կյանգը։

第 5 级: | 中级-中级

在这一水平上,我现在可以创造足够的语言来显示想法的组合。

我的思想松散地连接在一起,不能随意移动而不影响意义。

我还能造出一些复杂的句子,并能使用一些过渡词。 我还能使用简单现在时以外的时态,但在尝试使用其他时态时经常出错。

我的词汇量在不断扩大,我能够使用比通常、高频或最常见的词汇更多的词汇。我觉得我能够自己创造新的语言,并且在交流日常需求时不会遇到太多困难。

Իմ ամենասիրած բանը վիդեո խաղը: Ես սիրում եմ հեռուստացույցը: Ես չգիտեմ, թե ինչու են հայրս և մայրս ուզում, որ ես գիրք կարդամ աշխարհի մասին իմանալու համար: Վիդեո խաղրը ու հեռուստացույցը ինձ շատ բան են սովորեցնում: Չգիտեմ ինչ ասել: Չգիտես ինչ անել: Ես ուզում եմ լավ անել: Ես ուզում եմ սովորել և ուզում եմ խաղալ:

6 级:中-高

在这个级别中,我对语言有很好的控制能力,对越来越多的话题也很有信心。

我的语言表达偶尔还会出现一些错误,但这并不妨碍我表达我需要分享的内容。

我可以使用绕口令来解释或描述我不知道具体词汇或结构的事物。我能理解和使用不同的时间框架,并且刚刚开始发展准确切换大多数时间框架的能力。我可以比较轻松地使用过渡词和概念。我的语言比较自然流畅,但仍会有一些不自然的停顿或犹豫。

Մեր դարաշրջանում, շատ երեխաները միշտ իրանց հեռախոսների մեջ են։ Հեռախոսները, վիդեո խաղերը և հեռուստացույցները ունեն և՛ դրական և՛ բացասական ազդեցություն երեխաների վրա։ Երբ մարդիկ մտածում են հեռախոսների մասին, նրանք մտածում են երեխաների տեսողության մասին։ Չէ՞ որ հեռախոսների պատճառով է, որ փոքրերը լավ տեսողություն չունեն։ Շատ մայրեր և հայրեր անհանգստանում են իրանց մանուկների մասին։ Շատ երեխաներ կարծես թէ փոխվում են, երբ հեռախոսի մեջ են։ Նրանք ոչմի արջագանքների չեն պատասխանում և կարծես թե մեր մոլորակից չեն։

第 7 级:高级-低级

在这一级别中,我的答复包含一些复杂的问题,准确度较高。

这样的语言能让我更完整、更有深度地阐述提示的每个方面。

我能够自信地使用高级词汇或高级术语、连接词等。我觉得我可以使用尽可能多的细节和描述性语言来创造自然流畅的语句,从而形成清晰的画面。但仍有可能出现结构复杂的错误。我切换时间框架的能力开始提高。

Հեռուստացույց դիտելն ու վիդեո խաղեր խաղալը երեխաների վրա մեծ ազդեցություն է ունենում։ Հիմնականում այդ ազդեցությունը բացասական է լինում երեխայի համար, որովհետեւ երեխան հեռուստացույց դիտելով և վիդեո խաղեր խաղալով վնասում է իր տեսողությունը։ Կարելի է նաև ասել որ այն ունի որոշ դրական ազդեցություններ, օրինակ երեխան խաղեր խաղալով կարող է հանգստանալ հեռուստացույց դիտելով և շփվել իր ընկերներրի հետ վիդեո խաղեր խաղալով, և սրանց շնորհիվ երեխաները կառող են զարգանալ։ Հեռուստացույց դիտելն ու վիդեո խաղեր խաղալը ունեն շատ լավ առավելություններ ունեն, բայց մարդու տեսողությունից առավել ոչինչ չկա դրա համար երեխանները պետք է սահմանափակեն հեռուստացույց դիտելն ու վիդեո խաղեր խաղալը։

8 级:高级-中级

在这个层面上,我的回答显示了我对语言的驾轻就熟。

我不仅能针对提示的每个方面做出答复,还能用简洁明了的语言深入探讨每个要点。

我能够在大部分答卷中较准确地使用一些较复杂的结构以及高级词汇和高级短语。

由于我在答辩中融入了各种模式和复杂性,我所创造的语言自然流畅。我的答卷显示出我有能力创造出语言技巧成熟、句法严密的语言。根据提示的要求,我准确切换时间框架的能力也很明显。

Հեռուստացույց դիտելն ու վիդեո խաղեր խաղալը կարող են ունենալ բացասական ու դրական ազդեցուցյուններ երեխաների վրա: Երեխաները բակ իջնելու փոխարեն նախընտրում են տանը մնալ եվ խաղալ վիդեո խաղերով: Վիդեո խաղերը կլանում են նրանց եվ կտրում մարդկային շփումից: Այս խաղերում երեխաները տեսնում են ագրեսիվություն, բռնություն եվ կռվարարություն: Նրանք սովորում են, որ դա է կյանքի նորման եվ հասուն տարիքում խնդիրների միակ լուծումը համարում են կռիվը: Շատերը կարող են վիճել, որ վիդեո խաղերը կարող են դրական ազդեցուցյուն թողնել երեխաների վրա, սակայն ես չեմ համարում, որ դա ճիշտ է: Վիդեո խաղերին հակառակ, հեռուստացույց դիտելը կարող է դրական ազդեցուցյուն ունենալ երեխաների վրա: Ճիշտ է հեռուստացույցով էլ երեխաները կարող են տեսնել ագրեսիվություն եվ կռվարարություն, բայց հեռուստացույցով նրանք կարող են նաեվ դիտել ուսուցողական հաղորդումներ: Այս հաղորդումների շնորհիվ նրանք կարող են ձեռք բերել տարրական գիտելիքներ եվ գիտելիքներ իրենց շրջակա աշխարհի մասին: Հաշվի առնելով թվարկածս դրական ազդեցուցյունները, համարում եմ, որ երեխաները պիտի իրենց ժամանակը անց կացնեն տանից դուրս իրենց տարիքակիցների հետ:

写作部分提示

其他资源可在《开机指南》视频教程页面中找到。

  • 做一个 "炫耀者"--现在是展示自己能力的时候了!
  • 写作要有条理。
  • 挑战自己,超越自己通常的写作水平。
  • 要有创意,不要为可能出现的错误而紧张。完美不是目标!

只需尽力而为,并享受用所学语言进行创作和交流的乐趣。

祝你好运

How do I type in Armenian?

Read our Writing Input Guide to learn how to type in Armenian.