UWAGA: Zaktualizowaliśmy Politykę prywatności naszej witryny z dniem 24 maja 2018 r. zgodnie z zasadami RODO.

Prywatność użytkowników jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym opracowaliśmy niniejszą Politykę prywatności ("Polityka"), abyś mógł zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, komunikujemy się i ujawniamy oraz wykorzystujemy dane zebrane od Ciebie przez AVANT ASSESSMENT, LLC, w tym jej podmioty stowarzyszone i zależne ("AVANT", "my", "nas" lub "nasz"). Niniejsza Polityka ma zastosowanie do stron internetowych AVANT , które wyświetlają niniejsze oświadczenie ("nasze Witryny") i zobowiązujemy się do prowadzenia naszej działalności zgodnie z niniejszą Polityką w celu ochrony i utrzymania danych osobowych użytkownika. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do danych osobowych uzyskanych podczas testów. W celu uzyskania informacji na temat polityki prywatności, praktyk przechowywania danych i praw użytkownika należy skontaktować się z daną instytucją.

Instytucje będą odnosić się do swojego Aneksu do Umowy o Przetwarzaniu Danych.

Kontroler

Avant Assessment, LLC jest administratorem i podmiotem odpowiedzialnym za dane osobowe użytkownika (w niniejszej polityce prywatności określane łącznie jako "Spółka", "my", "nas" lub "nasze").

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za prywatność danych, która jest odpowiedzialna za nadzorowanie kwestii związanych z niniejszą polityką prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej informacji o ochronie prywatności, w tym wszelkich wniosków o skorzystanie z przysługujących praw, prosimy o kontakt z tą osobą, korzystając z danych podanych poniżej.

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko: Michael King

Adres e-mail: michael.king@avantassessment.com

Adres e-mail rezygnacji z subskrypcji: unsubscribe@avantassessment.com

Adres pocztowy:

Avant Assessment, LLC

940 Willamette Street, #530

Eugene, OR 97401

Sekcja 1. Umowa użytkownika.

Odwiedzając i przeglądając Witryny, wprowadzając informacje do Witryn lub w inny sposób korzystając z Witryn (zwanych dalej łącznie "korzystaniem z Witryn" lub podobnym wyrażeniem), użytkownik oznacza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się z warunkami naszej aktualnej Polityki prywatności. Jeśli użytkownik nie zgadza się ze wszystkimi postanowieniami niniejszej Polityki, nie powinien korzystać z naszych Witryn.

Sekcja 2. Gromadzone przez nas informacje.

Podczas korzystania z Witryn witryna AVANT otrzymuje i gromadzi informacje, w tym dane osobowe. "Dane osobowe" obejmują wszelkie informacje przekazane nam przez użytkownika, które można w uzasadniony sposób wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Gromadzone przez nas dane zależą od używanych produktów i funkcji i mogą obejmować następujące rodzaje informacji, z których niektóre mogą zawierać dane osobowe:

2.1 Informacje przekazywane bezpośrednio na adres AVANT.

Możemy gromadzić imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, kod pocztowy i inne podobne informacje kontaktowe. Możemy również gromadzić dane dotyczące wieku, płci, miasta, stanu, kraju i inne podobne informacje demograficzne. Niektóre części naszych Witryn są dostępne wyłącznie dla użytkowników upoważnionych na mocy umowy z partnerem zewnętrznym. Informacje gromadzone za pośrednictwem takich części naszych Witryn zostały omówione w sekcji 3 niniejszej Polityki prywatności.

2.2 Informacje techniczne.

Gromadzimy informacje o sposobie interakcji użytkownika i jego urządzenia z Witrynami i naszymi produktami, w tym na przykład: (1) źródło odsyłające (tj. witryna odwiedzana przed odwiedzeniem Witryn; (2) data i godzina dostępu do Witryn; (3) odwiedzane strony Witryny i używane funkcje Witryny oraz kolejność korzystania; (4) typ komputera lub innego urządzenia operacyjnego uzyskującego dostęp do Witryn, typ przeglądarki używanej do uzyskiwania dostępu do Witryn oraz typ używanego systemu operacyjnego; oraz (5) inne podobne informacje o interakcji między przeglądarką a Witrynami ("Informacje techniczne"). Gromadzimy i przechowujemy Informacje techniczne za pomocą narzędzi do gromadzenia informacji, takich jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne w sieci Web i inne podobne technologie.

(a) Pliki cookie. Pliki cookie są przechowywane w pamięci komputera lub innego urządzenia operacyjnego podczas sesji przeglądania przez użytkownika. Pliki cookie, których używamy w związku z naszą Witryną, są automatycznie usuwane z komputera lub urządzenia operacyjnego użytkownika po zamknięciu przeglądarki i zakończeniu sesji. Te pliki cookie zazwyczaj przechowują identyfikator sesji, który nie identyfikuje użytkownika, i umożliwiają użytkownikom sprawne poruszanie się po Witrynach. Te pliki cookie dostarczają nam informacji o używanych funkcjach Witryny i działaniach wykonywanych podczas korzystania z Witryn. Zasadniczo używamy plików cookie w celu dostosowania doświadczeń użytkownika podczas korzystania z Witryn. Możemy wykorzystywać pliki cookie do kompilowania zbiorczych danych dotyczących ruchu użytkowników na Stronach i interakcji użytkowników ze Stronami, aby móc oferować lepsze doświadczenia i narzędzia w przyszłości.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale można je zablokować w dowolnym momencie, zmieniając preferencje przeglądarki i/lub usuwając pliki cookie z dysku twardego lub innego urządzenia operacyjnego. Przeglądarka może również powiadamiać użytkownika o otrzymaniu nowego pliku cookie. Informacje na temat wyłączania i kontrolowania plików cookie można znaleźć w przeglądarce. Jeśli użytkownik zdecyduje się zablokować lub usunąć pliki cookie, nasze Witryny mogą nie działać prawidłowo na jego komputerze lub innym urządzeniu operacyjnym, a niektóre funkcje mogą być dla niego niedostępne.

Oprócz plików cookie przeglądarki możemy wykorzystywać inne obiekty przechowywane lokalnie (czasami określane jako "pliki cookie flash") przechowywane na dysku twardym lub innym urządzeniu operacyjnym użytkownika. Te pliki flash cookie nie zostaną usunięte po usunięciu plików cookie z przeglądarki, a nawet jeśli użytkownik ustawi przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie, pliki te będą nadal przechowywane na dysku twardym lub innym urządzeniu operacyjnym podczas korzystania z naszych Witryn. Możemy wykorzystywać tę technologię do celów takich jak bezpieczeństwo informacji i zapobieganie oszustwom, a także do gromadzenia i przechowywania informacji o preferencjach użytkownika i nawigacji do, z i na naszych Stronach. Nie używamy tej technologii do celów reklamy behawioralnej online. Jeśli użytkownik zdecyduje się wyłączyć lub w inny sposób kontrolować pliki cookie flash, nasza Witryna może nie działać prawidłowo na komputerze lub innym urządzeniu operacyjnym użytkownika, a niektóre funkcje mogą być dla niego niedostępne.

(b) Sygnały nawigacyjne. Możemy używać sygnałów nawigacyjnych w sieci Web (zwanych również czystymi plikami GIF lub znacznikami pikselowymi) lub podobnych technologii w celu gromadzenia informacji technicznych na temat korzystania z Witryny oraz przeglądania i korzystania z wiadomości e-mail wysyłanych do użytkownika. Sygnały nawigacyjne w sieci Web to graficzne pliki graficzne osadzone na stronie internetowej, w funkcji Witryny lub w wiadomości e-mail, które zapewniają obecność na takiej stronie internetowej, w funkcji lub w wiadomości e-mail i odsyłają z powrotem na serwer macierzysty informacje z przeglądarki użytkownika. Informacje gromadzone przez sygnalizatory WWW pozwalają nam statystycznie monitorować, ile osób korzysta z Witryn i otwiera nasze wiadomości e-mail oraz w jakich celach. Na przykład, możemy umieścić web beacon w marketingowej wiadomości e-mail, aby powiadomić nas, gdy użytkownik kliknie link w wiadomości e-mail. Nie gromadzimy Danych osobowych za pomocą sygnałów nawigacyjnych i nie łączymy informacji pobranych z sygnałów nawigacyjnych bezpośrednio z Danymi osobowymi, które nam przekazałeś.

Zbieramy informacje za zgodą partnerów zewnętrznych, np. szkół, okręgów szkolnych i firm prywatnych, w tym, w niektórych okolicznościach, Dane osobowe. W takich okolicznościach AVANT gromadzi i wykorzystuje informacje udostępnione nam zgodnie z warunkami umowy użytkownika, umowy licencyjnej lub innej wiążącej umowy z takimi partnerami zewnętrznymi. Jeśli użytkownik korzysta z naszych Witryn zgodnie z umową zawartą między nami a jednym z naszych partnerów zewnętrznych, powinien skontaktować się z partnerem zewnętrznym w sprawie warunków takiej umowy przed rozpoczęciem korzystania z naszych Witryn.

Sekcja 4. W jaki sposób AVANT wykorzystuje dane osobowe użytkownika.

W przypadku, gdy korzystanie z naszej Witryny odbywa się w ramach relacji z partnerem zewnętrznym, będziemy wykorzystywać Dane Osobowe użytkownika do celów określonych w stosownej umowie z partnerem zewnętrznym. Dane osobowe gromadzone do takich celów będą wykorzystywane w celu realizacji tych celów, do innych zgodnych celów, takich jak ogólna poprawa nauczania, ogólne cele edukacyjne lub w inny sposób dozwolony przez prawo. Wykorzystujemy również Dane Osobowe w sposób opisany w innych częściach niniejszych Zasad, w tym w celu udostępniania naszych Witryn i ich funkcji oraz wysyłania użytkownikowi wiadomości.

4.1 Udostępnianie i obsługa naszych stron internetowych

Używamy Danych osobowych użytkownika w celu zapewnienia i wsparcia działania naszych Witryn, w tym:

Cel / działanieRodzaj danychPodstawa prawna przetwarzania, w tym uzasadniony interes w tym zakresie
Aby świadczyć usługi i zarządzać naszymi relacjami z użytkownikiemObejmuje to dostarczanie użytkownikowi żądanych informacji, ankiet satysfakcji, zmian w naszych usługach/produktach lub niniejszej informacji o ochronie prywatności.TożsamośćKontaktProfesjonalnyMarketing i komunikacjaWykonanie umowyNasze uzasadnione interesy polegające na świadczeniu wymaganych usług, informowaniu użytkownika na bieżąco i otrzymywaniu informacji zwrotnych.
Administrowanie i ochrona naszej działalności i tej strony internetowej (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, konserwacja systemu i raportowanie)IdentityContactUsageProfessionalNasze uzasadnione interesy związane z prowadzeniem działalności, świadczeniem usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwem sieci, zapobieganiem oszustwom lub dostępem do przechowywanych przez nas danych
Dostarczanie użytkownikowi odpowiednich treści na stronie internetowej i reklam oraz mierzenie lub rozumienie skuteczności reklam, które wyświetlamy użytkownikowi.TożsamośćKontaktUżycieMarketing i komunikacjaTechniczneNasze prawnie uzasadnione interesy związane z prowadzeniem działalności, utrzymywaniem aktualności naszej strony internetowej i działań marketingowych, rozwijaniem naszej działalności i informowaniem o naszej strategii marketingowej.
Wykorzystanie analizy danych w celu ulepszenia naszej strony internetowej, usług i marketinguTechnicalUsageNasz prawnie uzasadniony interes polegający na rozwijaniu naszej działalności i zapewnianiu, że otrzymywane przez użytkownika materiały marketingowe są odpowiednie.
Przedstawianie użytkownikowi sugestii i zaleceń dotyczących usług/produktów, które mogą go zainteresowaćIdentityContactTechnicalUsageNasz uzasadniony interes polegający na rozwijaniu i zwiększaniu skali naszej działalności

4.2 Komunikacja.

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu dostarczania mu informacji o produktach lub usługach AVANT, które mogą go zainteresować. Nigdy nie będziemy udostępniać danych osobowych użytkownika stronom trzecim do ich własnych celów marketingowych, z wyjątkiem: (1) przypadków, w których użytkownik wyrazi zgodę na takie udostępnianie informacji lub (2) przypadków opisanych w niniejszej Polityce.

Jeśli wykorzystamy dane osobowe użytkownika w celu wysyłania mu wiadomości marketingowych, udostępnimy użytkownikowi mechanizm rezygnacji z subskrypcji, aby mógł zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości marketingowych, lub użytkownik może skontaktować się z nami, aby zażądać zaprzestania wysyłania mu wiadomości marketingowych. Jeśli użytkownik zażąda, abyśmy nie kontaktowali się z nim w celach marketingowych (korzystając z mechanizmu rezygnacji z subskrypcji lub kontaktując się z nami), zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z nim w celach niemarketingowych związanych z jego kontem lub innym korzystaniem z naszych Witryn.

Sekcja 5. Informacje udostępniane stronom trzecim.

Z wyjątkiem okoliczności opisanych w niniejszej Polityce, AVANT nie udostępnia, nie sprzedaje, nie wynajmuje, nie licencjonuje, nie handluje ani w żaden inny sposób nie przekazuje ani nie ujawnia danych osobowych użytkownika stronom trzecim w celach promocyjnych. Możemy udostępniać zagregowane lub pozbawione elementów pozwalających na identyfikację informacje bez ograniczeń.

5.1 Zewnętrzni dostawcy usług.

Udostępniamy informacje naszym zewnętrznym dostawcom usług, którzy pomagają nam w świadczeniu usług związanych z obsługą naszych Witryn (takich jak hosting, przechowywanie danych i bezpieczeństwo).

5.2 Usługi analityczne stron trzecich.

Możemy korzystać z usług analitycznych stron trzecich, aby pomóc nam w lepszym zrozumieniu użytkowników naszych Witryn. Na przykład używamy tych usług do śledzenia i analizowania pewnych informacji, takich jak wykorzystanie funkcji. Dostarczamy tym usługodawcom (lub zezwalamy im na gromadzenie w naszym imieniu) wyłącznie informacje techniczne opisane w punkcie 2.2. Używamy informacji zebranych od tych usługodawców, aby ulepszyć i ułatwić korzystanie z Witryn. Informacje, które otrzymujemy od tych stron trzecich, mogą zostać ponownie powiązane z Danymi osobowymi użytkownika po otrzymaniu ich z powrotem od tych stron trzecich.

5.3 Fuzja, przejęcie lub sprzedaż.

Możemy przekazać dane osobowe użytkownika innemu podmiotowi, jeśli strona AVANT jest zaangażowana w fuzję, przejęcie, reorganizację, restrukturyzację lub inną sprzedaż lub przeniesienie całości lub części swoich aktywów lub działalności, czy to w ramach kontynuacji działalności, czy w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym informacje o użytkownikach naszych Witryn znajdują się wśród przenoszonych aktywów. W takim przypadku, jeśli będzie to dozwolone, dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić użytkownika o przekazaniu jego danych stronie trzeciej (powiadomienie to może zostać wysłane pocztą elektroniczną lub poprzez zamieszczenie widocznego powiadomienia w odpowiedniej Witrynie). O ile użytkownik nie wyrazi innej zgody, jego Dane Osobowe będą nadal podlegać obietnicom złożonym w niniejszej Polityce, nawet po ich przekazaniu. Jednak wszelkie informacje podane przez użytkownika po przeniesieniu będą prawdopodobnie podlegać nowej polityce prywatności, z którą należy się zapoznać.

5.4 Wymagane przez prawo.

AVANT zastrzega sobie prawo do ujawnienia informacji użytkownika, jeśli AVANT uzna w dobrej wierze, że (i) takie ujawnienie jest wymagane w celu zachowania zgodności z jakimkolwiek prawem, zasadą lub przepisem, nakazem przeszukania, wezwaniem do sądu, nakazem sądowym lub podobnym procesem prawnym; lub (ii) ujawnienie jest konieczne w celu ochrony lub egzekwowania praw lub własności AVANT, ochrony praw lub własności innych osób, ochrony bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób, w sytuacjach awaryjnych, w celu obrony przed roszczeniami prawnymi, egzekwowania naszych praw umownych lub innych praw lub podjęcia działań dotyczących nielegalnych działań lub podejrzenia oszustwa.

Sekcja 6. Kontrola informacji o użytkowniku.

6.1 Komunikacja marketingowa.

Patrz punkt 4.2 powyżej dotyczący sposobu rezygnacji ze strony
z otrzymywania komunikatów marketingowych.

6.2 Mieszkańcy stanu Kalifornia:

Zgodnie z sekcjami 1798.83-.84 kalifornijskiego kodeksu cywilnego mieszkańcy Kalifornii mają prawo zażądać powiadomienia określającego kategorie danych osobowych klientów, które udostępniamy naszym podmiotom stowarzyszonym i/lub stronom trzecim w celach marketingowych, oraz podania danych kontaktowych takich podmiotów stowarzyszonych i/lub stron trzecich. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz otrzymać kopię tego powiadomienia, prześlij pisemną prośbę do:

Avant Assessment, LLC
940 Willamette Street, Suite 530 Eugene, OR 97401

6.3 Zatrzymywanie i przechowywanie informacji.

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, lub do spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe użytkownika oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne.

W niektórych okolicznościach użytkownik może poprosić nas o usunięcie swoich danych: w celu uzyskania dalszych informacji patrz Żądanie usunięcia poniżej. W niektórych okolicznościach możemy anonimizować dane osobowe użytkownika (tak, aby nie można ich było już powiązać z użytkownikiem) do użytku zbiorczego lub do celów badawczych, statystycznych lub w celu ulepszenia Witryn, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te zdepersonalizowane informacje przez czas nieokreślony bez ograniczeń lub dalszego powiadamiania użytkownika.

Zazwyczaj nie jest wymagana żadna opłata

Użytkownik nie będzie musiał uiszczać opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (ani za skorzystanie z innych praw). Możemy jednak naliczyć uzasadnioną opłatę, jeśli żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzalne lub nadmierne. Alternatywnie, w takich okolicznościach możemy odmówić spełnienia żądania użytkownika.

Czego możemy od Ciebie potrzebować

Może zaistnieć potrzeba zażądania od użytkownika określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić jego tożsamość i zapewnić mu prawo dostępu do jego danych osobowych (lub skorzystania z innych przysługujących mu praw). Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Możemy również skontaktować się z użytkownikiem, aby poprosić go o dalsze informacje w związku z jego żądaniem w celu przyspieszenia naszej odpowiedzi.

Limit czasu na odpowiedź

Na wszystkie uzasadnione wnioski odpowiadamy w ciągu jednego miesiąca. Czasami może to potrwać dłużej niż miesiąc, jeśli wniosek jest szczególnie złożony lub złożono wiele wniosków. W takim przypadku powiadomimy użytkownika i będziemy informować go na bieżąco.

6.4 Nie śledź

AVANT nie śledzi swoich użytkowników w czasie i na stronach internetowych osób trzecich w celu dostarczania reklam opartych na zainteresowaniach, a zatem nie reaguje na sygnały Do Not Track.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie wyłącznie do informacji gromadzonych w związku z korzystaniem przez użytkownika z naszych Witryn. Witryny mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych, produktów lub usług, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez AVANT. AVANT nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub inne działania tych stron trzecich lub ich witryn internetowych, produktów lub usług. Te strony trzecie mogą mieć własne polityki prywatności i bezpieczeństwa. Należy zapoznać się z takimi politykami, aby ustalić, jakie informacje o użytkowniku mogą być gromadzone i wykorzystywane podczas korzystania z tych powiązanych witryn, produktów lub usług.

Sekcja 8. Bezpieczeństwo informacji; Wyłączenie odpowiedzialności.

Stosujemy ogólnie przyjęte w branży fizyczne, elektroniczne i proceduralne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem gromadzonych i przechowywanych przez nas informacji. Zabezpieczenia te obejmują szyfrowanie danych podczas transmisji, zapory ogniowe, wykrywanie włamań, skanowanie luk w zabezpieczeniach i inne środki bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika zależy również od niego samego. Nie należy przesyłać nam poufnych informacji pocztą elektroniczną, ponieważ nie jest to bezpieczne. Prosimy o powiadomienie nas w przypadku stwierdzenia utraty, kradzieży lub wykorzystania Danych osobowych użytkownika bez jego zgody. Nie możemy zagwarantować, że dane użytkownika nigdy nie zostaną naruszone. Żadna transmisja przez Internet lub sieć bezprzewodową nie jest w 100% bezpieczna, a żaden system bezpieczeństwa nie może zapobiec wszystkim naruszeniom bezpieczeństwa. Chociaż stosujemy rozsądne środki w celu ochrony informacji użytkownika, nie gwarantujemy i nie możemy zagwarantować, że nie dojdzie do niezamierzonego ujawnienia informacji użytkownika lub że nieupoważnione osoby trzecie nie pokonają naszych środków bezpieczeństwa lub nie wykorzystają informacji niepublicznych do niewłaściwych celów.

Sekcja 9. Prywatność dzieci.

Dzieci w wieku poniżej 18 lat mogą korzystać z Witryn w okolicznościach, w których partner zewnętrzny wyraził zgodę na takie korzystanie w imieniu takiego dziecka. Jeśli dowiemy się, że otrzymaliśmy informacje od dziecka poniżej 18 roku życia z naruszeniem niniejszych Zasad, usuniemy te informacje z naszych plików.

Sekcja 11. Niewykonalność.

Jeśli jakakolwiek część niniejszej Polityki zostanie uznana za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem, wówczas nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zastąpione ważnym, zgodnym z prawem i wykonalnym postanowieniem, które najbardziej odpowiada intencjom pierwotnego postanowienia, a pozostała część niniejszej Polityki pozostanie w pełnej mocy.

Sekcja 12. Aktualizacje zasad.

Możemy aktualizować niniejszą Politykę według własnego uznania. Wszelkie nowe Zasady będą publikowane tutaj, a użytkownik powinien regularnie je przeglądać, aby upewnić się, że zna ich warunki. Użytkownik może ustalić, czy niniejsza Polityka została zmieniona od czasu jego ostatniej wizyty na naszych Stronach, odwołując się do daty wejścia w życie. Możemy powiadamiać o istotnych zmianach w niniejszej Polityce za pośrednictwem naszych Witryn. Korzystanie przez użytkownika z Witryn po wprowadzeniu zmian do niniejszych Zasad oznacza akceptację i wyrażenie zgody na zmienione przez nas Zasady.

DEFINICJE

PODSTAWA PRAWNA

Uzasadniony interes oznacza interes naszej firmy w prowadzeniu i zarządzaniu naszą działalnością w celu umożliwienia nam zapewnienia użytkownikowi najlepszej obsługi oraz najlepszego i najbezpieczniejszego doświadczenia, w szczególności zgodnie z naszymi uzgodnionymi warunkami z użytkownikiem (w przypadku klientów Avant Assessment) lub uzgodnionymi warunkami handlowymi (w przypadku wymogów umownych) lub w innych okolicznościach, w których przechowujemy dane użytkownika. Upewniamy się, że rozważamy i równoważymy potencjalny wpływ na użytkownika (zarówno pozytywny, jak i negatywny) oraz jego prawa, zanim zaczniemy przetwarzać jego dane osobowe w naszym uzasadnionym interesie. Nie wykorzystujemy danych osobowych użytkownika do działań, w których nasze interesy są nadrzędne w stosunku do wpływu na użytkownika (chyba że mamy na to zgodę użytkownika lub jest to wymagane lub dozwolone przez prawo). Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób oceniamy nasze uzasadnione interesy w stosunku do potencjalnego wpływu na użytkownika w odniesieniu do konkretnych działań, można uzyskać, kontaktując się z nami.

Wykonanie umowy oznacza przetwarzanie danych użytkownika, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, lub do podjęcia kroków na żądanie użytkownika przed zawarciem takiej umowy.

Spełnienie obowiązku prawnego lub regulacyjnego oznacza przetwarzanie danych osobowych użytkownika, gdy jest to konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, któremu podlegamy.

Twoje prawa

W pewnych okolicznościach użytkownikowi przysługują prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do jego danych osobowych.

Masz prawo do:

Żądanie dostępu do swoich danych osobowych (powszechnie znane jako "żądanie dostępu osoby, której dane dotyczą"). Umożliwia to otrzymanie kopii przechowywanych przez nas danych osobowych i sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Żądanie korekty danych osobowych, które przechowujemy na temat użytkownika. Umożliwia to skorygowanie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które przechowujemy na Twój temat, chociaż może być konieczne zweryfikowanie dokładności nowych danych, które nam przekazujesz.

Żądanie usunięcia danych osobowych. Umożliwia to użytkownikowi zwrócenie się do nas o usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu do ich dalszego przetwarzania. Użytkownik ma również prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy skutecznie skorzystał z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), gdy mogliśmy przetwarzać jego dane niezgodnie z prawem lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia jego danych osobowych w celu zachowania zgodności z lokalnym prawem. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze możemy być w stanie spełnić żądanie usunięcia danych z określonych przyczyn prawnych, o których użytkownik zostanie poinformowany, w stosownych przypadkach, w momencie składania żądania.

Avant będzie przestrzegać praw wszystkich osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do ich danych osobowych, w tym prawa do bycia zapomnianym, gdy dane nie będą już potrzebne do pierwotnego celu lub użytkownik wycofa swoją zgodę. Gdy klient poprosi Avant o usunięcie jego danych osobowych (np. imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu) z naszych systemów produkcyjnych w ciągu 30 dni, jeśli nie ma podstaw prawnych do ich dalszego przetwarzania.

Usuniemy kopie zapasowe tych danych osobowych z naszych archiwów tak szybko, jak to praktycznie możliwe, w zakresie dozwolonym przez nasze inne obowiązki w zakresie przechowywania danych (np. w celu ochrony innych danych przechowywanych w tych samych archiwach kopii zapasowych lub spełnienia innych wymogów regulacyjnych lub prawnych). Gdy tylko te zobowiązania zostaną spełnione, trwale usuniemy te archiwa tak szybko, jak to możliwe.

Avant będzie również przechowywać dzienniki audytu pokazujące historię wszystkich operacji na danych osobowych klienta przez okres wymagany przez zobowiązania prawne. Niektóre elementy, które użytkownik może uznać za dane osobowe, mogą być przechowywane zgodnie z Warunkami świadczenia usług, na które użytkownik wyraził zgodę. Avant zawsze podejmie uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych i uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym.

Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej), a szczególna sytuacja użytkownika sprawia, że chce on sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ uważa, że ma to wpływ na jego podstawowe prawa i wolności. Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy ważne i uzasadnione podstawy do przetwarzania danych użytkownika, które są nadrzędne wobec jego praw i wolności.

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Umożliwia to użytkownikowi zwrócenie się do nas o zawieszenie przetwarzania jego danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) jeśli użytkownik chce, abyśmy ustalili dokładność danych; (b) jeśli wykorzystanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie chce, abyśmy je usunęli; (c) jeśli użytkownik potrzebuje, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli już ich nie potrzebujemy, ponieważ są one potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) użytkownik sprzeciwił się wykorzystywaniu przez nas jego danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne uzasadnione podstawy do ich wykorzystania.

Żądanie przekazania danych osobowych użytkownikowi lub stronie trzeciej. Przekażemy użytkownikowi lub wybranej przez niego stronie trzeciej jego dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że prawo to ma zastosowanie wyłącznie do zautomatyzowanych informacji, na których wykorzystanie użytkownik początkowo wyraził zgodę lub w przypadku, gdy wykorzystaliśmy te informacje w celu wykonania umowy z użytkownikiem.

Wycofać zgodę w dowolnym momencie, gdy polegamy na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę, możemy nie być w stanie świadczyć mu niektórych usług. W takim przypadku poinformujemy użytkownika w momencie wycofania przez niego zgody.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw określonych powyżej, skontaktuj się z nami.

© 2018 Avant Assessment, LLC Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aktualizacja: