Szkoły publiczne w Arlington

Szkoły publiczne w Arlington

Arlington, Wirginia

Avant STAMP 4S i Avant STAMP 4Se są wykorzystywane przez Arlington Public Schools od ponad 8 lat, aby pomóc w realizacji misji APS, jaką jest zapewnienie ponad 18 000 uczniów biegłej znajomości co najmniej dwóch języków po ukończeniu szkoły średniej. Wykorzystanie danych Avant STAMP umożliwia podejmowanie świadomych decyzji w zakresie programów nauczania i instrukcji. STAMP odgrywa znaczącą rolę w APS w kształtowaniu dyskusji na temat języków świata i biegłości językowej we wszystkich szkołach.