以下是不同水平的写作范例。这些范例由真正的语言学习者撰写,可能包含错误。请参阅本页底部的 "写作部分提示"。

波兰语水平测试和资源

写作实例

第 1 级:新手-低级

在这个水平上,我能够创造出没有延伸意义的单个单词。

我可以分享一些简单的词汇,这些词汇与提示/任务/情境有关,但我往往很难将这些词汇联系起来以创造意义。

brat, grać, telefon

2 级:初级-中级

在这个级别,我开始发展通过语法连接单词来创造意义的能力。

具体来说,我可以将一些基本的主语和动词或动词和宾语联系起来,但我在做这些事情时可能会不连贯。

我的词汇量往往仅限于新手水平的话题,这些话题都是我在日常生活中遇到的,或者是我最近才学会的。

Ja gram komputer.

3 级:初高中

在这个水平上,我可以用最基本的语法控制和准确性造出简单的句子。

我在回答问题时经常会出错,但同时我又能很好地控制刚学过或研究过的语言的一些非常简单的结构和功能。

在新手阶段,当我尝试造简单的句子时,错误是意料之中的。一般来说,我能够造出的句子都是非常基本和简单的,即使有,也很少添加细节。

Lubie grac na komputer. Mam duzo fajnych gier. Komputer jest super.

4 级: | 中低级

在这个水平上,我能造出简单的句子,并增加一些细节;这样的句子有助于创造多样性。

在中低级阶段,通过使用介词短语、助动词用法以及一些副词和各种形容词来加强简单句的表达。

我一般都能造出独立的句子(观点),这些句子可以随意移动,而不会影响答题的整体意思。我的回答中仍有一些错误,但我能很好地控制较基本的句子。我对使用不同的结构和扩大词汇量更有信心了,在回答问题时也更敢于冒险了。

Telewizja dla dzieci jest zła. dzieci grają w gry wideo po szkole. Dzieci lubią bawić się na zewnątrz każdego dnia. Moi znajomi lubią grać w piłkę nożną po szkole każdego dnia. to jest dobra rzecz.

第 5 级: | 中级-中级

在这一水平上,我现在可以创造足够的语言来显示想法的组合。

我的思想松散地连接在一起,不能随意移动而不影响意义。

我还能造出一些复杂的句子,并能使用一些过渡词。 我还能使用简单现在时以外的时态,但在尝试使用其他时态时经常出错。

我的词汇量在不断扩大,我能够使用比通常、高频或最常见的词汇更多的词汇。我觉得我能够自己创造新的语言,并且在交流日常需求时不会遇到太多困难。

Oglądanie telewizji ma pozytywne i także negatiwne effekty. Niektóre negatywne effekty to są problemy z oczami, siedzenie ciągle w domu i niechęć do niczego. Dlatego małe dzieci to tylko chcą bawić się na komputeże albo oglądać telewizje zamiast bawić się na polu z kolegami albo koleżankami. Take rzeczy mają effekty na dziecka. Dziecko ma problemy z komunikacją. Dzieci w przyszłch czasach to niemieli probelmów z oczami a teraz są tylko problemy z oczami w dzieci. Niektóre programy na telewizji dzieci niemogą oglądać ale niestety oglądają. Ale taże są pozytywne effekty też. Niektóre pozytywne effekty to radość, i rozwinińcie muzga. Jak dzieci oglądają telewizje to mają bardzo dużo radośći. Dzieci się śmieją i bawią się. Są pozytywne i negatywne effeckty telewizji i ger.

6 级:中-高

在这个级别中,我对语言有很好的控制能力,对越来越多的话题也很有信心。

我的语言表达偶尔还会出现一些错误,但这并不妨碍我表达我需要分享的内容。

我可以使用绕口令来解释或描述我不知道具体词汇或结构的事物。我能理解和使用不同的时间框架,并且刚刚开始发展准确切换大多数时间框架的能力。我可以比较轻松地使用过渡词和概念。我的语言比较自然流畅,但仍会有一些不自然的停顿或犹豫。

Telewizja nie jest zła. Po ekspozycji na odpowiednie programy lub pokazy, dziecko może uczyć się dobrych rzeczy. Badania wskazują, że telewizja może mieć pozytywny wpływ na dzieci. Może pomóc im zmienić zachowanie i nastawienie na dobre. Istnieje kilka kanałów, które emitują tylko treści edukacyjne obejmujące takie tematy, jak sztuka i rzemiosło, nauka, historia, geografia i matematyka. Telewizja jest także świetnym medium, które eksponuje dzieci na różne języki na całym świecie. Telewizja pozwala podróżować dookoła świata bez konieczności opuszczania domu. Zabiera to twoje dziecko do różnych krajów i kształci je o różnych kulturach na świecie. Dzięki doborowi programów Twoje dziecko może poznać ludzi i ich tradycje, style życia i postawy. Negatywne skutki dla dzieci są mniejsze lub brak interakcji z rówieśnikami może wpływać na ich rozwój społeczny. Telewizja zjada czas, w którym mogą wchodzić w interakcję z innymi dziećmi w ich środowisku społecznym, co może wpływać na ich wiedzę i zrozumienie interakcji społecznych i zachowań. Telewizja może być edukacyjna, ale nadmierne oglądanie może wpłynąć na rozwój mózgu dziecka, wynika z badań. Pierwsze kilka lat w życiu Twojego dziecka są bardzo ważne dla rozwoju mózgu.

第 7 级:高级-低级

在这一级别中,我的答复包含一些复杂的问题,准确度较高。

这样的语言能让我更完整、更有深度地阐述提示的每个方面。

我能够自信地使用高级词汇或高级术语、连接词等。我觉得我可以使用尽可能多的细节和描述性语言来创造自然流畅的语句,从而形成清晰的画面。但仍有可能出现结构复杂的错误。我切换时间框架的能力开始提高。

W dzisiejszych czasach można znaleść telewisor lub komputer w każdym domu. Zaganiani rodzice często stawjają dziecko przed ekranem i puszczają jemu jakąś bajkę gdy nie mają czas je bawić. Właśnie tak się zaczyna ciągly użytek nowych urządzeń i uzależnienie do gier komputerowych, serialii, stron internetowych, i do własnych telefonów komórkowych. Korzystanie z tego wszystkiego ma rozmaite skutki na dzieciach ponieważ pomaga im uczyć się w jaki sposób mają używać komputer razem z klawiaturą, niestety też ich skłania do siedzenia w domu zamiast iścia na podwórko na świeże powietrze. Oglądając telwizje, dzieci mogą poznawać inne języki naprzykład język francuski lub hiszpański. Różne programy edukacyjne też mogą pomagać dzieciom przygotowywać się do szkoły i uczyć się o sytuacjach życiowych i jak powinno się reagować. Gry komputerowe też uczą dzieczi jak posługiwać się stronami internetowymi i również wspomagają z trenowaniem koordinacji odruchowej. Oczywiście takie gry też mają skutki złe. Dzieci mogą się uzależnić od nich i nie chcą odejść od ekranu. To może powodować wady wzroku i powodzić otyłość w młodych dzieciach które może im zagrarzać cukrzycą. Owszem telewizja przedstawia czasami nie-realną wersję życia które może powodować trudności gdy dziecko zacznie chodzić do szkoły. Wiadomo jest że komputery i telewizja są faktem życia i prawdopodobnie nie znikną w najbliszym czasie, więc musimy korzystać z nich żeby nasze życie polepszać ale również uważać żeby dzieciom nie sprawić krzywdy.

8 级:高级-中级

在这个层面上,我的回答显示了我对语言的驾轻就熟。

我不仅能针对提示的每个方面做出答复,还能用简洁明了的语言深入探讨每个要点。

我能够在大部分答卷中较准确地使用一些较复杂的结构以及高级词汇和高级短语。

由于我在答辩中融入了各种模式和复杂性,我所创造的语言自然流畅。我的答卷显示出我有能力创造出语言技巧成熟、句法严密的语言。根据提示的要求,我准确切换时间框架的能力也很明显。

Wyskakuję z łóżka i uderzam brzęczący budzik z całej siły. Jest godzina szósta nad ranem. Lekko poirytowany, przechodzę na drugą stronę pokoju i włączam komputer. Właśnie po to nastawiłem sobie budzik na tak wczesną godzinę. Mam siedem, niecałe osiem lat i już jestem uzależniony od gier komputerowych. Dzięki Bogu, jedenaście lat później, przestałem marnować swój czas. Będąc prawie dorosłym członkiem społeczeństwa, mogę przyznać że oglądanie telewizji i granie w gry komputerowe pomaga w rozwoju dziecka, ale tylko w umiarkowanych ilościach. Te dwie czynności mogą być pozytywne w skutkach. Po pierwsze, telewizja i gry uczą dzieci języka. Dziecko oglądające film zapamięta dużo zwrotów i słów które może potem wykorzystać w rozmowie. Ponadto, dzieci uczą się korzystać z i obsługiwać różne rodzaje technologii - umiejętność która jest niezbędna w dzisiejszych czasach. Nauka języka i zdobywanie umiejętności posługiwania się technologią powinne być wystarczającymi powodami do pozwalania dzieciom korzystania z obydwóch tych rozrywek, Niestety, bez umiaru, wszystko może zaszkodzić. Bardzo łatwo jest dziecku się uzależnić do telewizji lub gier. Za duże korzystanie z tych rozrywek powoduje szybszą utratę wzroku. Uzależnione dziecko także może przestać odrabiać zadania domowe lub pomagać w domu. zęsto dzieci takze zle sie zachowuja, albo są nadpobudliwe, bo telewizja i gry uczą też przemocy. Takie dziecko także będzie bardziej niewyspane niż jego nieoglądający i niegrający rówieśnicy. Brak umiaru w graniu i oglądaniu ma straszne konsekwencje na rozwój i zdrowie dzieci. DZieci powinny spędzać dużo czasu na dworze i z kolegami żeby dobrze się rozwijać. Bardzo łatwo jest wpaść w taką pułapkę, kiedy się jest młodym, więc odpowiedzialność ta spada na rodziców. Rodzice muszą chronić swoje dzieci od nadużywania technologii. Najlepiej, zeby wprowadzali limit czasowy i traktowali elektronike jak nagrodę za dobre sprawowanie i wykonywanie obowiązków domowych. Cieszę się, że się opamiętałem i zmieniłem swoje nawyki, bo nie wiem co by teraz sie ze mna stalo i czy skończyłbym szkole i miał przyjaciół. Kiedy sam zostanie ojcem będę bardzo uważał, żeby moje dzieci nie spędzały całych dni przed ekranem.

写作部分提示

其他资源可在《开机指南》视频教程页面中找到。

  • 做一个 "炫耀者"--现在是展示自己能力的时候了!
  • 写作要有条理。
  • 挑战自己,超越自己通常的写作水平。
  • 要有创意,不要为可能出现的错误而紧张。完美不是目标!

只需尽力而为,并享受用所学语言进行创作和交流的乐趣。

祝你好运

How do I type in Polish?

Read our Writing Input Guide to learn how to type in Polish.